กรมการปกครอง สั่งตรวจปลัดจอมแฉ

วันที่ 17 พ.ค. 2560 เวลา 09:50 น.

Views

กรมการปกครอง กำลังตรวจสอบการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เกี่ยวกับ กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อบริการเด็กและการค้าประเวณี ของนายบุญญฤทธิ์ นิปวณิชย์ ปลัดอำเภอแม่สะเรียง ว่าเป็นการให้ข้อมูลพาดพิงบุคคล กลุ่มข้าราชการ หรือกลุ่มประชาชนต่างๆ นั้น ถูกต้องตามกฎหมาย หรือ ข้อเท็จจริงที่ปรากฎอยู่จริง หรือ เข้าเงื่อนไขเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือไม่  ทั้งนี้ หากผู้ใดนำข้อความหรือถ้อยคำของ นายบุญญฤทธิ์ ไปเผยแพร่. ต้องระมัดระวังไม่ให้เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือสนับสนุนให้เกิดการกระทำผิดกฏหมาย

อย่างไรก็ตาม กรณีของ นายบุญญฤทธิ์ หากมีข้อมูลหรือพยานหลักฐานที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินคดี ก็ควรไปให้ข้อมูลดังกล่าว ต่อพนักงานสอบสวน  หรือแจ้งให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จของกระทรวง เพื่อให้ดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ เพื่อประกอบการพิจารณาตามขั้นตอนของกระบวนการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการต่อไป

Tag : กรมการปกครอง ปลัดจอมแฉ แม่ฮ่องสอน