เกษตรกรปลูกองุ่นรายแรกในจ.ตรัง

วันที่ 17 พ.ค. 2560 เวลา 05:02 น.

Views

นายสุทิน กายะชาติ ชาวตำบลปากคม อำเภอห้วยยอด เป็นเกษตรกรรายแรกของจังหวัดตรัง ที่เปิดไร่องุ่นได้สำเร็จ หลังจากเคยเป็นลูกจ้างไร่องุ่นในภาคเหนือมานานหลายปี จนกระทั่งลาออกกลับมาดูแลพ่อ-แม่ที่บ้านเกิด จึงใช้พื้นที่ว่างบริเวณข้างบ้าน ขนาดประมาณ 2 งาน ทดลองปลูกองุ่นพันธุ์  บิวตี้ ซีดเลส (Beauty Seedless)” จำนวน 35 ต้น เนื่องจากให้ผลผลิตเร็ว ลูกดก มีรสชาติหวานและมีอายุยืนถึง 50 ปี โดยในการปลูกจะไม่ใช้สารเคมี แต่ใช้น้ำหมักและปุ๋ยชีวภาพแทน ใช้เวลาปลูก 8-9 เดือนเท่านั้น คาดว่าจะสามารถตัดองุ่นรุ่นแรกไปขายได้ในช่วงปลายเดือนนี้ ตั้งราคาไว้ที่กิโลกรัมละ 250 บาท ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชม ถ่ายภาพ และส่งต่อกันในโลกออนไลน์เป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ เกษตรกรได้เปิดจำหน่ายกิ่งพันธุ์องุ่นในราคากิ่งละ 250 บาทด้วย ซึ่งได้รับความสนใจและมีการสั่งจองกิ่งพันธุ์เป็นจำนวนมากจนไม่พอขาย จึงเตรียมขยายพื้นที่ปลูกเพิ่ม โดยจะนำสวนยางพาราข้างบ้านขนาด 2 ไร่ มาปลูกองุ่นเพิ่มอีก 4-5 สายพันธุ์ ที่คัดเลือกแล้วว่าเหมาะสมกับสภาพอากาศในภาคใต้ คาดว่าจะเพิ่มผลผลิตองุ่นได้อีกไม่ต่ำกว่า 4,000 กิโลกรัม