ปธ.สนช. เชื่อเวลาเหลือ เพียงพอยกร่าง กม.ปฎิรูป 36 ฉบับ

วันที่ 17 พ.ค. 2560 เวลา 11:50 น.

Views

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. ระบุว่า ข้อเสนอของ สปท.ที่ต้องการให้หัวหน้า คสช.ออกมาตรา 44 นั้น ไม่น่าทำได้ เพราะกฎหมายบางฉบับที่ถูกต่อต้านต้องรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน หากใช้มาตรา 44 ก็จะเกิดปัญหาได้ อย่างไรก็ตาม สนช. พร้อมจะผลักดันกฎหมายที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งหากฉบับใดมีความเร่งรีบคณะรัฐมนตรีก็สามารถส่งมาได้ทันที 

ส่วนกฎหมายที่ยังค้างอยู่ในชั้นกรรมาธิการจำนวน 17 ฉบับ กำลังส่งให้หน่วยงานที่เสนอกฎหมายนำกลับไปดำเนินการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ เพื่อรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านจากประชาชน คาดว่าจะใช้เวลา 1-2 เดือนจึงส่งมาพิจารณาวาระ 2 และ 3 ได้ ดังนั้นในช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป สนช. อาจต้องนัดวันประชุมเพิ่มเติมเพื่อพิจารณากฎหมายอย่างรวดเร็ว โดยเบื้องต้นได้กำหนดให้วันที่ 15 มิถุนายนพิจารณากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง 2 ฉบับตามกรอบเวลา ส่วนกฎหมายปฏิรูปและกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติ ก็จะดำเนินการให้ทันตามที่รัฐธรรมนูญนั้นกำหนดไว้

Tag : ปธ.สนช. ม.44 ร่าง กม.ปฎิรูป