สคบ.เชิญ 3 หน่วยงานชี้แจงผลการพิสูจน์กระทะโคเรียคิง เข้าข่ายโฆษณาเกินจริงหรือไม่

วันที่ 17 พ.ค. 2560 เวลา 11:20 น.

Views

ในช่วงเช้าวันนี้ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ.ยังรอผลการพิสูจน์กระทะโคเรียคิงจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ หรือเอ็มเทค (MTEC : National Metal and Materials Technology Center) ที่ตรวจสอบเรื่องการทนไฟของกระทะ เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง ในช่วงบ่ายวันนี้
             
พันตำรวจเอกประทีป เจริญกัลป์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและการตลาดแบบขายตรง สคบ.เปิดเผยว่า การประชุมของคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง วันนี้ได้เชิญ 3 หน่วยงาน ที่ได้ส่งกระทะ 4 ยี่ห้อ รวมทั้งโคเรียคิง เข้าชี้แจงผลการพิสูจน์ว่าเป็นการโฆษณาเกินจริงหรือไม่  
              
โดย 3 หน่วยงานที่จะมาชี้แจงข้อมูลวันนี้ ประกอบด้วยตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งตรวจสอบเรื่องการเคลือบของตัวกระทะ และ MTEC ตรวจสอบเรื่องการทนไฟ รวมทั้งกรมวิทยาศาสตร์บริการ ตรวจสอบหาสารปนเปื้อนหรือหลุดร่วงของสารเคมีต่างๆ ในกรณีที่นำไปประกอบอาหาร
              
นอกจากนี้ ยังได้เชิญเจ้าหน้าที่เทคนิคของโคเรียคิงมาด้วย เพื่อสอบถามถึงข้อสงสัยในผลพิสูจน์ของ 3 หน่วยงานหลัก
              
หลังจากการประชุม คณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรงจะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ซึ่งพลตำรวจเอกประทีปยืนยันว่า วันนี้จะต้องมีความชัดเจนในบางประเด็นเกี่ยวกับกระทะโคเรียคิงอย่างแน่นอน
              
สำหรับผลการตรวจพิสูจน์กระทะโคเรียคิง ในส่วนของ นายวีรชัย พุทธวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยเขตกำแพงแสน ที่ส่งให้ สคบ.ได้ข้อสรุปชัดเจนว่ากระทะโคเรียคิงไม่ใช่กระทะหินอ่อน โดยเนื้อกระทะทำจากอลูมิเนียม ตรวจสอบสารที่ฉาบบนเนื้อกระทะ พบว่าเป็นพอลิเมอร์ (Polymer) และมีจำนวนชั้นแค่ 6 ชั้นเท่านั้น

Tag : กระทะโคเรียคิง