Green Report : สัตว์เป็นโรคเหมือนคนมากขึ้น

วันที่ 17 พ.ค. 2560 เวลา 11:20 น.

Views

มีการตรวจพบว่า น้องหมาน้องแมวเริ่มมีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคเดียวกับคนมากขึ้น ทั้งโรคมะเร็ง โรคไต โรคเบาหวาน ซึ่งเป็นโรคเดียวกับที่คนเราป่วย หรือเจ้าของสัตว์เลี้ยงป่วยอยู่

สัตวแพทย์โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน บอกถึงสาเหตุที่พบสัตว์ป่วยด้วยโรคเดียวกับคนมากขึ้น โดยเฉพาะมะเร็ง เบาหวาน เพราะการเลี้ยงดูของเจ้าของ ที่มักจะให้สัตว์เลี้ยงกินอาหารแบบเดียวกับที่ตัวเองกิน และที่น่าสนใจคือ ก่อนที่เจ้าของจะป่วย สัตว์เลี้ยงจะแสดงอาการเจ็บป่วยให้เห็นก่อนเสมอ

ยิ่งไปกว่านั้น พฤติกรรมการกินอาหารเหมือนคน ทำให้สัตว์เลี้ยงติดรสชาติอาหาร ทั้งหวาน มัน เค็ม และส่วนใหญ่ไม่ยอมกลับไปกินอาหารสัตว์อีกเลย ทำให้สัตว์ป่วยด้วยโรคเบาหวาน มะเร็ง โรคไต คอเลสเตอรอลสูง โรคเริม และอีกสารพัดโรคที่คนเป็น

แม้แต่สัตว์ป่า ที่เดิมเจ็บป่วยตามธรรมชาติ และการถ่ายทอดทางพันธุกรรม แต่ปัจจุบันมีการศึกษาพบว่า สัตว์ป่าแม้ไม่ได้คลุกคลีใกล้ชิดกับคนเหมือนสัตว์เลี้ยง แต่มีโอกาสรับเชื้อจากการสัมผัสสารคัดหลั่งของคน และสัตว์เลี้ยงได้ เพราะคนเริ่มรุกล้ำเข้าไปในแหล่งอาศัยของสัตว์ป่ามากขึ้น ทำให้สัตว์ป่าติดเชื้อและป่วยด้วยโรคเหมือนคน

ดังนั้น แนวทางป้องกันสัตว์เลี้ยง สัตว์ป่าไม่ให้เจ็บป่วยด้วยโรคคล้ายคน ต้องเริ่มที่คนไม่รุกรานสัตว์ ไม่ทำร้ายสัตว์เลี้ยงด้วยการให้อาหารที่เน้นความสะดวกสบายมากกว่าสุขลักษณะ

ขณะที่แนวทางการรักษา ต้องพัฒนานวัตกรรมการรักษาสัตว์ให้ดีขึ้นทัดเทียมกับคน แต่ที่ยากกว่าคือ โรคในสัตว์ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ทั้งหมด โดยเฉพาะสัตว์ป่า เพราะอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม

Facebook: Ch7greenreport

Tag : Green Report