โขลงช้างป่า ออกมาหากินจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน

วันที่ 17 พ.ค. 2560 เวลา 16:30 น.

Views

เป็นภาพของโขลงช้างป่าที่มีช้างกว่า 70 ตัว ที่ออกมาจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนหากินใกล้กับหมู่บ้าน หมู่ 9 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี และข้ามถนน ก่อนที่โขลงช้างจะเดินไปหากินบริเวณท้ายหมู่บ้าน โดยเจ้าหน้าที่ต้องจัดกำลังเจ้าหน้าที่จากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ผู้นำชุมชน และชุด ชรบ. (ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน) เข้าปิดถนนบางช่วง และกันไม่ให้ชาวบ้าน โดยเฉพาะนักเรียน ที่เริ่มเปิดเทอม ไม่ให้เข้าใกล้ เพื่อความปลอดภัย

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้จัดกำลังเฝ้าตลอด 24 ชั่วโมง และหาวิธีผลักดันช้างป่าโขลงนี้ กลับเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เบื้องต้นคาดว่า แหล่งอาหารและแหล่งน้ำบนเขาอ่างฤาไนใกล้หมด ไม่เพียงพอ ทำให้โขลงช้างต้องออกมาหากินในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมว