สคบ. หารือเกี่ยวกับผลพิสูจน์กระทะโคเรียคิงยังไม่เสร็จสิ้น

วันที่ 17 พ.ค. 2560 เวลา 16:30 น.

Views

รายงานสดจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค : จนถึงขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ยังหารือเกี่ยวกับผลพิสูจน์กระทะโคเรียคิงยังไม่เสร็จสิ้น ขณะที่ตัวแทนผู้นำเข้ากระทะโคเรียคิงยืนยัน การันตีคุณภาพกระทะเป็นไปตามมาตรฐาน...