สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนภายในองค์กรสื่อ

วันที่ 18 พ.ค. 2560 เวลา 05:01 น.

Views

ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พร้อมด้วยตัวแทนองค์กรสื่อมวลชน ร่วมกันจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กรขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางกำกับดูแลกันเอง ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยมีข้อบังคับ 15 ข้อ ว่าด้วยการพิจารณาเรื่องร้องเรียนด้านจริยธรรมแห่งวิชาชีพภายในองค์กรสมาชิก พ.ศ. 2559 เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสมาชิก

สำหรับหน้าที่ของคณะกรรมชุดนี้ จะพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับภาพที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ของสมาชิก ทั้งข้อความภาพ เนื้อหา และพฤติกรรมการทำหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิทัล
 
นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กล่าวว่า การจัดตั้งคณะกรรมการฯ ขึ้น จะช่วยให้ประชาชนสามารถร้องเรียนได้ทั้งที่องค์กรฯ และสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ซึ่งจะมีอำนาจสั่งตรวจสอบได้โดยตรง พร้อมพิจารณาให้แล้วอย่างทันท่วงที ในระยะเวลา 30 วัน

คณะกรรมการจะมาจากเจ้าของหนังสือพิมพ์ บรรณาธิการ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน ในการทำหน้าที่ครอบคลุมส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้การทำงานของหนังสือพิมพ์ของประเทศไทย มีประสิทธิภาพมากขึ้น และถือเป็นการปฏิรูปตนเองของสื่อมวลชนด้วย

Tag : ตั้งกรรมการพิจารณา พิจารณาข้อร้องเรียน