กระดานข่าว : นายกฯ ย้ำข้าราชการทำงานซื่อสัตย์ให้ประชาชน และข่าวอื่นๆ

วันที่ 17 พ.ค. 2560 เวลา 17:58 น.

Views

นายกฯ ย้ำข้าราชการทำงานซื่อสัตย์ให้ประชาชน
นายกรัฐมนตรี มอบประกาศนียบัตรและเข็มที่ระลึก แก่ข้าราชการที่สำเร็จจากโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 9 พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ทำงาน ตลอด 41 ปี ที่รับราชการ ย้ำข้าราชการรุ่นใหม่ ยึดความซื่อสัตย์ สุจริต ทุ่มเท เสียสละ อุทิศเวลาให้แก่ราชการอย่างเต็มที่ และคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนมากที่สุด

รองนายกฯ "สมคิด" มั่นใจ GDP โตตามเป้า
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี มั่นใจเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกปีนี้ จะขยายตัว 3.3% ตามเป้าหมาย ที่สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประเมินไว้ และทั้งปีจะขยายตัวระหว่าง 3.3 -3.8% เฉลี่ย 3.5% พร้อมเร่งเบิกจ่ายภาครัฐให้เป็นไปตามเป้า หวังผลส่งออกโตต่อเนื่อง

ธปท.ห่วงหนี้เสียอสังหาฯ พุ่ง
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. ห่วงหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL ในกลุ่มสินเชื่อบ้านพุ่งสูงขึ้น เหตุจาก 3 ปีที่ผ่านมา สถาบันการเงินออกโปรโมชันและผ่อนคลายเงื่อนไขกู้ที่อยู่ที่อาศัย อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนและอัตราผ่อนชำระต่ำเป็นพิเศษ

ตั้งแต่ 22 พ.ค.ให้ตรวจรายชื่อผู้มีรายได้น้อย
กระทรวงการคลัง เตรียมเปิดให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้มีรายได้น้อยที่ไปลงทะเบียนตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน หากไม่พบรายชื่อ ให้นำเอกสารลงทะเบียนพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนไปติดต่อที่หน่วยรับลงทะเบียนโดยด่วน
       

Tag : นายกย้ำข้าราชการทำงานซื่อสัตย์ GDP หนี้เสียอสังหา ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย