เดินหน้าประเทศไทยตามรอยพ่อ : เดินหน้าเกษตรแปลงใหญ่

วันที่ 17 พ.ค. 2560 เวลา 18:25 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทยตามรอยพ่อ : เดินหน้าเกษตรแปลงใหญ่

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560
พิธีกร : ชมพูนุช ภัทรขจี
แขกรับเชิญ : พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, เชิดชัย จินะเสน ประธานเครือข่าย ศพก.ระดับประเทศ

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทยตามรอยพ่อ เดินหน้าประเทศไทย 17 พค 60 เดินหน้าเกษตรแปลงใหญ่ ชมพูนุช ภัทรขจี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์