สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

วันที่ 17 พ.ค. 2560 เวลา 21:01 น.

Views

เวลา 9.05 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงานและนายกสมาคมแม่บ้านแรงงาน นำคณะกรรมการแรงงานและสมาคมแม่บ้านแรงงาน เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย "บัตรแรงงานเชิญรับโชค" ประจำปี 2560 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย ในโอกาสนี้ หม่อมหลวงปุณฑริกฯ กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ด้วย

หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ นำ นางนิภา รัศมีดารา ประธานจัดการแข่งขันแรลลี่การกุศล รวมใจให้กาชาด ครั้งที่ 16 และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันแรลลี่ดังกล่าว เพื่อสมทบทุนศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

นายสมพงศ์ นครศรี ประธานกรรมการมูลนิธิคุณากร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะกรรมการและที่ปรึกษามูลนิธิคุณากร ในพระราชูปถัมภ์ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2560

นางสาวทมยันตี คงพูลศิลป์ นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน นำคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล และแรลลี่การกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

นางสุชาลา เทพบุตร เลขานุการคณะกรรมการ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด นำคณะกรรมการจัดงานนิทรรศการศิลปะเด็กมิชลิน ครั้งที่ 19 ประจำปี 2559 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

นางสาวกรวีณา แสงฉายเพียงเพ็ญ และนางกฤตชม ปิ่นอาภรณ์ ผู้เป็นมารดา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช

นางสาวสุพร วงค์ชมภู และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

เวลา 9.32 น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นำข้าราชการ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรและผลิตผลทางการประมง พร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำ นายมูฮัมเหม็ด ซาเยดุล ฮอค (H.E.Mr. Mohammed Sayedul Hoque) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและปศุสัตว์ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล จากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย

เวลา 14.59 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ "เพอรานากันนิทัศน์" อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับสมาคมเพอรานากัน ขออนุญาตกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ใช้อาคารโบราณ 2 แห่งจัดทำพิพิธภัณฑ์ คือ อาคารธนาคารชาร์เตอร์ด และอาคารสถานีตำรวจตลาดใหญ่ ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ประมาณปี 2450 สมัยพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี คอซิมบี้ ณ ระนอง เป็นยุคที่การค้าในภูเก็ตมีความเจริญรุ่งเรือง นับเป็นธนาคารแห่งแรกของไทยที่ดำเนินการในภูมิภาค โดยธนาคารชาร์เตอร์ด ได้ขอให้สร้างสถานีตำรวจในฝั่งตรงข้าม เพื่อรักษาความปลอดภัย สถาปัตยกรรมแสดงให้เห็นถึงการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมจากเมืองปีนัง เมืองท่าสำคัญทางฝั่งตะวันตกของแหลมมลายู ประเทศมาเลเซีย มาสู่จังหวัดภูเก็ต โดยเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวเพอรานากันให้กับเยาวชน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แบ่งการจัดแสดงเป็น 7 สถานี ได้แก่ สถานี "เพอรานากันนิยม" แสดงถึงค่านิยมของชาวเพอรานากันที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ซึ่งหล่อหลอมวัฒนธรรมจากไทย จีน มอญ และอินเดีย โดยผู้หญิงชาวเพอรานากัน มีหน้าที่อนุรักษ์ประเพณีต่างๆในครอบครัว เช่น การทำอาหาร ส่วนผู้ชายสืบสานวัฒนธรรมจีนมาสู่ครอบครัว และยังจัดแสดงความเชื่อในพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ชาวเพอรานากันเคารพบูชาเทพเจ้าสำคัญ คือ เทพเจ้ากวนอู เจ้าแม่กวนอิม และปุ๊นเต่ก๊อง หรือเทพเจ้าประจำครอบครัว, สถานี 2 ห้องมรดก จัดแสดงเครื่องประดับหรูหราของชาวเพอรานากัน สำหรับเจ้าสาวใช้ประดับในพิธีแต่งงาน ซึ่งมีอัตลักษณ์เฉพาะ เช่น ปิ่นตั้ง เข็มกลัดรูปดาว มงกุฎทำจากเพชรและทองคำ, ส่วนชั้น 2 มี 5 สถานี คือ สถานี 3 ห้องพลัดพราก แสดงภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับเด็กหนุ่มชาวจีนกับอาก๋งที่พลัดพรากจากประเทศจีน รอนแรมมากับเรือ เพื่อเผชิญโชคในแผ่นดินใหม่, สถานี 4 ห้องรากใหม่ หรือกำเนิดเพอรานากัน แสดงถึงชีวิตกำพร้าของเด็กชายที่ได้รับการอุปถัมภ์โดยคนท้องถิ่น เมื่อเติบโตได้แต่งงานกับสาวไทย ลูกที่เกิดมาจึงมีเชื้อสายเพอรานากัน, สถานี 5 ห้องเต๋ แสดงห้องน้ำชาที่หรูหรา เป็นสถานที่พบปะทั้งคนในครอบครัว และใช้ต้อนรับแขก จัดแสดงชุดน้ำชาลวดลายต่างๆ ทั้งจีนและยุโรป, สถานี 6 ห้องผ้า แสดงเครื่องแต่งกายของบาบ๋าและย่าหยา หรือชายและหญิงชาวเพอรานากันในยุคสมัยต่างๆ, สถานี 7 ห้องเจ้าสาว แสดงห้องเจ้าสาวที่มีการประดับตกแต่งอย่างสวยงาม โดยฝีมือของเจ้าสาว เมื่อถึงวันแต่งงานจะต้องเชิญแขกมาดูห้องนี้ รวมทั้งมีไก่ตัวผู้และตัวเมีย เพื่อเสี่ยงทายว่าบ่าวสาวจะมีบุตรคนแรกเป็นเพศชายหรือหญิง

ส่วนอาคารสถานีตำรวจตลาดใหญ่ เป็นศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวของเทศบาลนครภูเก็ต จัดแสดงประวัติศาสตร์การกำเนิดของย่านเมืองเก่าภูเก็ต จากสมัยกรุงธนบุรี มาจนถึงรัชกาลที่ 6 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยภาพวาดลายเส้นและภาพเคลื่อนไหวด้วยเทคนิคแอนิเมชั่น

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชกรณียกิจ ภูเก็ต พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์