องคมนตรี ไปติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูโรงเรียน และการแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 17 พ.ค. 2560 เวลา 21:04 น.

Views

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัย พร้อมติดตามความคืบหน้าในการฟื้นฟูพื้นที่ต่างๆที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ โรงเรียนวัดเพ็ญประดิษฐาราม อำเภอเคียนซา ซึ่งเปิดสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียน 665 คน, โรงเรียนบ้านคลองโร อำเภอเคียนซา เปิดสอนระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น และโรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดสอนในชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา ซึ่งทั้ง 3 โรงเรียน ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัย น้ำท่วมอาคารเรียน โต๊ะ-เก้าอี้ และสื่อการเรียนการสอนได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยเรื่องการศึกษาของเยาวชน จึงได้พระราชทานโต๊ะและเก้าอี้ สำหรับนักเรียนและครู แก่โรงเรียนวัดเพ็ญประดิษฐาราม 187 ชุด, โรงเรียนบ้านคลองโร 79 ชุด และโรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 49 ชุด รวมถึงหน่วยงานต่างๆได้เข้ามาช่วยกันปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียน จนสามารถเปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2560 ได้ตามปกติ

Tag : องคมนตรี ฟื้นฟูโรงเรียน สุราษฎร์ธานี พระราชทานโต๊ะ เก้าอี้