กรมสรรพาวุธทหารบก เริ่มฝึกกำลังพลฉุดชักพระมหาพิชัยราชรถ

วันที่ 18 พ.ค. 2560 เวลา 05:01 น.

Views

กำลังพลฉุดชัก 236 นาย เริ่มตั้งแถวฝึกกระบวนท่าเคลื่อนไหว 7 ท่าทาง ได้แก่ ท่าเบื้องต้น ท่าหยิบเชือก ท่าวางเชือก ท่าถวายบังคม ท่าเดิน ท่าหยุด และท่าเดินประกอบเพลงพญาโศกลอยลม ให้เกิดความคุ้นชิน พร้อมเพรียง และมีความสง่างามแข็งแรงทุกย่างก้าว โดยการฝึกเมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่กำลังพลสังกัดกรมสรรพาวุธทหารบก ทำการฝึกท่ามกลางสายฝนโปรยลงมาตลอดทั้งวัน ภายในโรงเรียนทหารสรรพาวุธ กรุงเทพมหานคร

หัวหน้าครูฝึก ได้เริ่มจาก ท่าเบื้องต้น เป็นลำดับแรก ฝึกการยืน การเคลื่อนที่ และหันซ้ายหันขวา

ส่วนการฝึกซ้อมพลฉุดชักราชรถพระนำ จะแยกฝึกที่กองพันสรรพาวุธ ซ่อมบำรุงเขตหลัง จังหวัดสระบุรี เป็นระยะเวลา 1 เดือน ก่อนจะกลับมาซ้อมรวมกัน ที่กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ โดยจะฝึกกับรถขนส่งกำลังพล หรือ GMC ขนาด 10 ตัน เทียบกับน้ำหนักของพระมหาพิชัยราชรถ และขนาด 2.5 ตัน เทียบกับน้ำหนักของราชรถพระนำ และหลังจากนั้นจะลงฝึกซ้อมพลฉุดชักพื้นที่จริง บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง