กรมประมง พบฝูงลูกปลาทูเพิ่ม หลังบังคับใช้มาตรการปิดอ่าวไทย 3 เดือน

วันที่ 18 พ.ค. 2560 เวลา 05:01 น.

Views

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า หลังจากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศใช้มาตรการปิดอ่าวไทยในพื้นที่ฝั่งทะเลอ่าวไทย ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ครอบคลุมพื้นที่ 26,400 ตารางกิโลเมตร เป็นเวลา 3 เดือน ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 15 พฤษภาคม 2560 ประสบความสำเร็จ พบมีฝูงลูกปลาทูขนาดเล็กชุกชุมจำนวนมากอาศัยอยู่บริเวณห่างจากฝั่ง 3-5 ไมล์ทะเล ตั้งแต่จังหวัดชุมพรถึงสุราษฎร์ธานี และยังพบพ่อแม่พันธุ์ปลาและฝูงลูกปลา บริเวณเกาะพะงัน และพบว่าชาวประมงพื้นบ้านจับปลาทูขนาดใหญ่ได้บริเวณอ่าวชุมพร แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในทะเลบริเวณฝั่งอ่าวไทยเริ่มฟื้นคืน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดส่วนหนึ่งที่จะนำไปชี้แจงกับทางสหภาพยุโรป หรือ EU (European Union) ถึงการดำเนินการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย หรือ IUU (Illegal Unreported and Unregulated Fishing) อย่างไรก็ตามได้ขอความร่วมมือชาวประมงพื้นบ้าน และประมงพาณิชย์ ช่วยกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำ งดเว้นจับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในฤดูวางไข่

นอกจากนี้ยังกล่าวว่า ขณะนี้กำลังเร่งศึกษาถึงความเป็นไปได้ที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการปิดอ่าวรูป ตัว ก. ซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรปราการ เพชรบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และกรุงเทพมหานครบางส่วน ในระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม โดยจะปรับเปลี่ยนให้ปิดพื้นที่ทำการประมงทีละส่วนแทน จากเดิมที่ปิดพร้อมกันทั้งหมด เพื่อให้ชาวประมงยังสามารถประกอบอาชีพต่อไปได้ โดยจะศึกษาให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้