สคบ. สั่งหยุดการโฆษณากระทะโคเรียคิงไว้ชั่วคราว แต่ไม่ได้ห้ามจำหน่าย

วันที่ 18 พ.ค. 2560 เวลา 05:01 น.

Views

นายวีระพงษ์ บุญโญภาส ประธานคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบขายตรงสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติให้บริษัทผู้จัดจำหน่ายกระทะโคเรียคิง หยุดการโฆษณาขายสินค้าทันทีจนกว่าจะแก้ไขปรับปรุงข้อความการโฆษณาใหม่ เพราะพบว่าเป็นการโฆษณาเกินจริง จนอาจกระทบต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค ทั้งในกรณีของการโฆษณาราคาขายกระทะทั้ง 2 รุ่น คือ รุ่นราคา 15,000 บาท และ  18,000 บาท โดยไม่มีการอ้างอิงที่มาของราคาอย่างชัดเจน ประกอบกับได้พิจารณาจากผลพิสูจน์กระทะของนักวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่าคุณภาพสินค้าไม่ตรงกับการโฆษณาคุณภาพของสินค้า

อย่างไรก็ตาม สคบ.ไม่ได้สั่งห้ามขายสินค้า และหากผู้บริโภคต้องการร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้ที่ สคบ. แต่หากต้องการเงินคืนต้องดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลเอง

ส่วนผลการพิสูจน์คุณภาพของกระทะโคเรียคิง ที่ สคบ.ส่งให้ 3 หน่วยงานตรวจสอบนั้น ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลและรอเอกสารยืนยันอย่างเป็นทางการ คาดว่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆ นี้

ด้าน นายวิพากษ์ ชูศักดิ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัทวิซาร์ด โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทนำเข้ากระทะโคเรียคิง ได้นำเอกสารรับรองคุณภาพกระทะโคเรียคิงมามอบให้กับ สคบ. พร้อมยืนยันการโฆษณาคุณภาพกระทะเป็นไปตามข้อมูลที่ได้รับจากประเทศบริษัทผู้ผลิตที่ประเทศเกาหลี