Unseen "ลานหินผาเป้า" จุดชมวิวสวยสุดบนยอดเขาภูพานน้อย

วันที่ 18 พ.ค. 2560 เวลา 10:41 น.

Views

จุดชมวิวลานหินแห่งใหม่ บนยอดเขาภูพานน้อย ที่ชาวบ้านเรียกกันว่า  "ผาเป้าภูผาแดง"  ลานหินกว้าง ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์เทือกเขาภูพานน้อยหลายลูกสวยงาม ยาวไปถึง จังหวัดมุกดาหาร และ จังหวัดสกลนคร  อีกทั้งยังสามารถมองเห็นอ่างเก็บน้ำ รวมถึงทะเลสาบหนองหานในพื้นที่ จ.สกลนคร ได้ 

จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ พบว่า มีระดับความสูงมากถึง 500 เมตร จากระดับน้ำทะเล  เหมาะแก่การจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เปิดให้ประชาชน นักท่องเที่ยว  ได้จัดแคมป์ปิ้ง ชมวิวทิวทัศน์  เนื่องจากเป็นจุดสูงสุดที่สามารถมองเห็นทิวเขา ป่าไม้ธรรมชาติที่สวยงาม ซึ่งในช่วงฤดูหนาว  ยังมีทะเลหมอกที่สวยงาม 
 
ล่าสุด ผู้นำชุมชนหมู่บ้าน ได้หารือกับทางอุทยานแห่งชาติภูพานน้อย และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เร่งพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รองรับประชาชน นักท่องเที่ยว มาเที่ยวชม ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาเส้นทางเดินรถ และเดินเท้าให้เกิดความสะดวก สามารถเดินรถเข้าถึงจุดชมวิวได้  ในอนาคตเชื่อว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ที่มีประชาชน นักท่องเที่ยว สนใจไม่แพ้ภูกระดึง

สำหรับเขาภูพานน้อย ในพื้นที่ อ.นาแก จ.นครพนม ถือเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์สำคัญ ที่เคยเป็นฐานทัพของกลุ่มพรรคคอมมิวนิสต์ หรือ ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย  ในยุคพื้นที่สีแดง ที่เคยมีการสู้รบ ทำให้ยังมีร่อยรอยประวัติศาสตร์สถานที่สำคัญหลายจุดที่กลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ใช้เป็นที่พักอาศัย ไปจนถึงที่เก็บอาวุธ โรงพยาบาล จุดรวมพล  จึงเหมาะแก่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ของ จ.นครพนม


  

Tag : อันซีน Unseen แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ลานหินผาเป้า นครพนม จุดชมวิว