จับได้ไล่ทัน : ขายตรง หรือ แชร์ลูกโซ่... ดูยังไง

วันที่ 18 พ.ค. 2560 เวลา 11:22 น.

Views

ธุรกิจแชร์ลูกโซ่ที่เคยปรากฏเป็นข่าว หากคัดกรองแล้วมีอยู่หลักๆ 3 ประเภทคือ แชร์ลูกโซ่สารพัดการลงทุนในสินค้าและบริการ, แชร์ลูกโซ่ระดมทุนออนไลน์ และแชร์ลูกโซ่ที่แฝงมากับธุรกิจขายตรง นอกนั้นเป็นการใช้กลลวงปกปิดธุรกิจแชร์ลูกโซ่ให้ยากต่อการสังเกต เช่น หลอกลงทุนกับบริษัทต่างชาติที่ไม่มีใบอนุญาต, กองทุนลวงที่มีชื่อคล้ายกัน หรือแม้แต่การจ้างบุคคลที่มีชื่อเสียงมาชักชวนให้ร่วมการลงทุน

ธุรกิจแชร์ลูกโซ่ ที่สมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย มองว่าอยู่ใกล้ตัวมากที่สุด คือแชร์ลูกโซ่ที่แฝงมากับธุรกิจขายตรง

DSI ได้สรุปความแตกต่างระหว่างธุรกิจขายตรงกับแชร์ลูกโซ่ ให้สังเกตว่า หากเป็นธุรกิจขายตรงจะไม่บังคับหรือมีเงื่อนไขให้สมาชิกต้องซื้อสินค้า ผลตอบแทนหลักมาจากรายได้การขายสินค้า, เน้นการนำสินค้าไปขาย ไม่ใช่เน้นหาสมาชิก, มีการจดทะเบียนกับ สคบ.(สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค) และนำเสนอแผนธุรกิจ, สินค้ามีคุณภาพสูง สามารถคืนสินค้าได้ตามเงื่อนไข และมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาได้ใน 7 วัน

Facebook : จับได้ ไล่ทัน

Tag : จับได้ ไล่ทัน