บริษัทโคเรียคิงฯ แถลงการณ์ขอโทษ เร่งแก้ไขพร้อมยันผลิตโฆษณาตามคุณสมบัติ

วันที่ 18 พ.ค. 2560 เวลา 16:30 น.

Views

บริษัทวิซาร์ด โซลูชั่น จำกัด หรือโคเรียคิง ประเทศไทย ออกแถลงการณ์ขออภัยในความไม่สบายใจจากการโฆษณา และขอโทษกับประเด็นความไม่ชัดเจนในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้ได้ระงับการออกโฆษณาตามคำสั่งของ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. แล้ว และจะเร่งปรับแก้ไขโฆษณาให้เหมาะสมต่อไป พร้อมยืนยันว่าได้ผลิตโฆษณาตามคุณสมบัติและคุณภาพ ตามมาตรฐานการรับรองต่างๆ จากประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งทางโคเรียคิง ประเทศไทย เชื่อมั่นในกระบวนการผลิต และมาตรฐานการผลิตจากประเทศเกาหลีใต้

ส่วนความเคลื่อนไหวของผู้บริโภคที่ซื้อกระทะโคเรียคิงไปแล้ว ตลอดทั้งวันนี้ มีทั้งโทรศัพท์และเดินทางมาด้วยตัวเองที่ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เพื่อร้องเรียนและขอให้ทางมูลนิธิฯ ช่วยเหลือฟ้องร้องเรียกเงินค่ากระทะคืนให้

หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ได้ขอให้ผู้เสียหายส่งเอกสารมาให้มูลนิธิฯ ใช้เป็นหลักฐานฟ้องคดีแบบกลุ่ม แทนผู้บริโภคที่เสียหายจากการซื้อกระทะโคเรียคิง ก่อนวันที่ 19 พฤษภาคมนี้ เพื่อเร่งดำเนินการฟ้องร้อง

พร้อมเรียกร้องไปยัง สคบ.ให้สั่งระงับการขายไว้ก่อน และควรมีคำสั่งให้ ผู้นำเข้ากระทะโคเรียคิง เยียวยาผู้บริโภคทันที เนื่องจากตรวจพบแล้วว่าเป็นการโฆษณาเกินจริง

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า สินค้าประเภทกระทะไม่ได้อยู่ในกลุ่มสินค้าควบคุมของกรมการค้าภายใน จึงขอติดตามผลการตรวจสอบกรณีการจำหน่ายกระทะโคเรียคิงให้ชัดเจนก่อน หากการจำหน่ายไม่เป็นธรรม จึงจะเชิญผู้ประกอบการมาหารือ เพื่อควบคุมการจำหน่ายและราคาสินค้าให้เป็นธรรมต่อผู้บริโภค 

ซึ่งขณะนี้สินค้าประเภทกระทะยังไม่อยู่ในลักษณะจำเป็นต่อการครองชีพของประชาชนในวงกว้าง จึงยังไม่เข้าเงื่อนไขที่จะให้เป็นสินค้าควบคุม

Tag : โคเรียคิงแถลงขอโทษ