กรมส่งเสริมสหกรณ์ เร่งแก้ไข พ.ร.บ.สหกรณ์ คุมเข้มสหกรณ์ออมทรัพย์

วันที่ 18 พ.ค. 2560 เวลา 16:30 น.

Views

วันนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเวทีหารือร่วมกับตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครติดยูเนี่ยน 164 แห่ง เพื่อรับทราบหลักเกณฑ์กำกับดูแลที่จะใช้บังคับในวันที่ 1 มิถุนายนนี้

โดยนอกจากข้อเสนอของกลุ่มสมาชิกที่ต้องการให้มีระบบธรรมาภิบาลในองค์กร และควบคุมอัตราผลตอบแทนให้เหมาะสมไม่เกินความเป็นจริง สมาชิกสหกรณ์ยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับการกำหนดอัตราหนี้สินต่อทุน 1.5% ว่าอาจจะกระทบต่อการฝากเงินของสมาชิก และทำให้เม็ดเงินไหลออกสู่สถาบันการเงินอื่น ส่วนการลงทุนที่กำหนดไม่เกิน 10% ถือว่าน้อยไป ที่สำคัญ การลดเงินปันผลเหลือ 6% และการกำหนดอัตราดอกเบี้ยจากเดิมเคยได้ถึง 10% เหลือไม่เกิน 3.5% อาจกระทบต่อรายได้ของสมาชิก

ที่ประชุมได้เสนอให้จัดตั้ง ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นศูนย์กลางทางเงินของสหกรณ์ทั้งระบบ เพื่อป้องกันเงินไหลสู่ภายนอก พร้อมย้ำว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์จะช่วยวางมาตรการป้องกัน ไม่ให้บุคคลอื่นเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ ที่อาจทำให้ระบบสหกรณ์ล้มทั้งระบบ

ส่วนปัญหาการสั่งปิด "สหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ" หลังพบว่าเข้าข่ายทุจริตนั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ ระบุ 3 สหกรณ์ที่ฝากเงินไว้กับ สหกรณ์นพเก้าฯ ได้รับผลกระทบไม่มาก และสมาชิกต้องไล่เบี้ยฟ้องร้องกรรมการเอง

ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งเร่งจัดเกรดสหกรณ์ทั่วประเทศ โดยให้มีการจัดทำระบบบัญชีที่ได้มาตรฐาน

ด้าน นายอชิรเดช  กนกโชติชัยวัชร์ อดีตประธานสหกรณ์นพเก้าฯ เปิดเผยว่า เตรียมยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ในสัปดาห์หน้าขอให้ทบทวนการสั่งปิดสหกรณ์ เพราะเห็นว่าไม่เป็นธรรม โดยควรรอคำสั่งศาลแขวงมีนบุรี ในวันที่ 16 มิถุนายนนี้ก่อน

Tag : แก้ไข พ.ร.บ.สหกรณ์