ฝนตกหนักน้ำไหลลงเขื่อนทุกแห่ง

วันที่ 18 พ.ค. 2560 เวลา 16:30 น.

Views

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ฝนที่ตกหนักติดต่อกันหลายวัน ส่งผลดีต่อพื้นที่เพาะปลูกทั่วประเทศ และยังเริ่มมีน้ำไหลลงเขื่อนหลัก โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เตรียมจะประกาศแผนเพาะปลูกพืชให้เหมาะสมกับการเข้าสู่ฤดูฝนและปริมาณน้ำที่มีอยู่

โดยใน 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยา วันนี้วันเดียวมีน้ำไหลลงเขื่อนรวมกัน 65 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้ปริมาณน้ำใช้การได้เพิ่มขึ้นรวมกันเป็น 3,800 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเฉพาะฝนที่ตกในพื้นที่รับน้ำสำคัญบริเวณแม่น้ำปิงและแม่น้ำวัง ทำให้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนภูมิพลอย่างต่อเนื่องมา 2-3 วันแล้ว และยังรับน้ำได้อีกกว่า 7,000 ล้านลูกบาศก์เมตร

สำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่และขนาดกลางที่มีอยู่ทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น เนื่องจากฝนที่ตกกระจายครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ ทำให้วันนี้มีน้ำใช้การได้รวมกัน 16,132 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 31% และยังสามารถรับน้ำได้อีกประมาณ 35,000 ล้านลูกบาศก์เมตร

ส่วนพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังที่จังหวัดกำแพงเพชรนั้น สาเหตุเนื่องจากมีขยะอุดตามท่อระบายน้ำ จึงสั่งการให้เร่งแก้ไขปัญหาแล้ว รวมทั้งให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์พื้นที่อื่นๆ ด้วย หากมีเหตุน้ำท่วมให้ช่วยเหลือทันที