เดินหน้าประเทศไทยตามรอยพ่อ : สร้างคนพันธุ์ดิจิทัล เสริมตลาดอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 18 พ.ค. 2560 เวลา 18:15 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทยตามรอยพ่อ : สร้างคนพันธุ์ดิจิทัล เสริมตลาดอิเล็กทรอนิกส์

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560
พิธีกร : ณิชารีย์ พัดทอง, ณัฐชนน อาภาศรีรัตน์
แขกรับเชิญ : ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผอ.สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า), เจฟฟรีย์ ไนการ์ด รองประธานกรรมการอาวุโส บจก.ซีเกทเทคโนโลยี (ประเทศไทย)

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทยตามรอยพ่อ เดินหน้าประเทศไทย 18 พค 60 สร้างคนพันธุ์ดิจิทัล เสริมตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ซีเกท สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ดีป้า