สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ ชี้แจง ขึ้นป้ายสาปแช่งทิ้งสุนัข-แมว ไม่ขัดต่อหลักศาสนา

วันที่ 18 พ.ค. 2560 เวลา 16:30 น.

Views

ปัญหาคนนำสุนัขและแมวมาปล่อยทิ้ง และมีผู้นำอาหารมาเลี้ยงภายในวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร จำนวนมาก จนทางวัดต้องขึ้นป้ายด้วยข้อความสาปแช่งผู้นำสุนัข แมว และมาให้อาหารภายในวัด จนกลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันในโลกออนไลน์จำนวนมาก 

ซึ่งเรื่องนี้ นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ตรวจสอบข้อความในประกาศของวัดสุทัศน์ฯ แล้ว เห็นว่าไม่ขัดต่อหลักพระพุทธศาสนา เพราะมีเจตนาต้องการสอนประชาชนให้ตระหนักว่า วัดเป็นศาสนสถานที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ไม่ใช่สถานที่ที่จะนำสัตว์มาปล่อย ซึ่งหากวัดแห่งอื่นๆ จะขึ้นป้ายลักษณะนี้ ก็อยากให้เพิ่มเติมประเด็นความผิดด้านกฎหมายไว้ด้วย

พระเทพปฎิภาณวาที หรือเจ้าคุณพิพิธ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสุทัศน์ฯ ยืนยันว่า จะไม่นำป้ายออกจากวัด เพราะขณะนี้ยังมีผู้นำอาหารมาเลี้ยงสุนัขและแมวอยู่ แต่ก็เริ่มมีผู้มาขอรับสุนัขและแมวไปเลี้ยงบ้างแล้ว ซึ่งทางวัดได้มอบพระกริ่งให้ เพื่อตอบแทนในความดี

สำหรับการนำสัตว์มาทิ้งไว้ในที่สาธารณะ นอกจากจะสร้างปัญหาให้กับวัดและสถานที่อื่นๆ แล้ว ยังถือว่าเป็นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ที่กำหนดโทษเจ้าของที่ไม่จัดสวัสดิภาพดูแลสัตว์ให้ดี หรือนำมาทิ้งขวาง มีความผิด โทษปรับ 40,000 บาท