กรุงเทพมหานครเข้มมาตรการความปลอดภัยทั่วกรุง

วันที่ 18 พ.ค. 2560 เวลา 16:30 น.

Views

ด้านความปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นายสัจจะ คนตรง ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร ได้ยกระดับดูแลความปลอดภัยเพิ่มขึ้น โดยให้เจ้าหน้าที่เทศกิจเดินตรวจตราสอดส่องในพื้นที่เสี่ยงกว่า 270 จุด พร้อมทั้งประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ ได้ประสานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ให้เพิ่มไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่เปลี่ยว และตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่รกร้าง พร้อมเปลี่ยนถังขยะใหม่ในพื้นที่แหล่งชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้สังเกตุสังเกตสิ่งของต้องสงสัยได้ง่ายขึ้น และตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่มีอยู่ทุกตัวให้พร้อมใช้งาน โดยเชื่อมต่อสัญญาณไปยังสำนักงานเขตทุกแห่ง และศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร รวมถึงประสานกล้อง CCTV ของเอกชน เพื่อเชื่อมต่อระบบดูภาพได้ละเอียดทุกมุมมากขึ้น