เตรียมนำตัวเลข บรรจุพยาบาล 8700 อัตรา เข้า ครม.สัปดาห์หน้า

วันที่ 18 พ.ค. 2560 เวลา 19:37 น.

Views

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการกำหนดเป้าหมาย และนโยบายกำลังคนภาครัฐ หรือ คปร. ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้อนุมัติอัตราบรรจุพยาบาลวิชาชีพใหม่  8,700 อัตรา โดยให้เฉลี่ยบรรจุ 3 ปีในจำนวนเท่ากัน ส่วนอีก 2,200 อัตราก็ยังคงไว้เช่นเดิม  นอกจากนี้ จะเสนอตั้งคณะอนุกรรมการ กำหนดเป้าหมายและกำลังคนภาครัฐด้านสาธารณสุข เพื่อดูเรื่องการวางแผนบุคลากรสาธารณสุขของประเทศในทุกระบบที่เกี่ยวข้อง  เช่น  กระทรวงสาธารณสุข สำนักงบประมาณ  กระทรวงศึกษาธิการ แพทย์และพยาบาลทหาร  เพื่อจัดทำแผนเรื่องอัตรากำลังพลทั้งหมด  เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่ 23 พฤษภาคมนี้

Tag : รองนายกรัฐมนตรี พยาบาลวิชาชีพ คปร.