เปิดเส้นทางกทม. - คุนหมิง คึกคักทั้งภาคขนส่ง-ท่องเที่ยว ถนนที่ไม่เคยหลับไหล

วันที่ 19 พ.ค. 2560 เวลา 08:03 น.

Views

ในขณะที่จีนเริ่มปลุกกระแสเส้นทางสายไหมใหม่ให้เป็นที่รู้จัก แต่มีอีกหนึ่งเส้นทางที่เป็นเหมือนเส้นเลือดให้กับจีนและอาเซียน จะเป็นเส้นทางใดไปติดตามกับ คุณวรลักษณ์ ศรีทอง รายงานจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

เส้นทางทางด้านหลังของดิฉัน เรียกว่าเส้นทางสายเอเชีย ที่เปรียบเสมือนประตูที่เชื่อมโยงระหว่างจีนเข้าสู่ไทย และจีนเข้าสู่อีกหลายประเทศอาเซียน เพราะฉะนั้น ถนนเส้นนี้จึงไม่เคยหลับไหล คึกคักเป็นพิเศษทั้งในภาคการขนส่งและการท่องเที่ยว

อาจกล่าวได้ว่าทางหลวงสายเอเชียเส้น AH3 แห่งนี้ ถือเป็นความสำเร็จตามนโยบายของรัฐบาลจีนที่วางตัวให้มณฑลยูนนาน เป็นประตูด้านการค้าและการท่องเที่ยว ที่เชื่อมจากจีนเข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยเหตุผลด้านที่ตั้งในเชิงยุทธศาสตร์ จนปัจจุบันได้กลายมาเป็นห่วงโซ่อุตสาหกรรม การค้า และการท่องเที่ยวไปแล้วโดยสมบูรณ์ หลังเปิดประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ เพราะในภาคของประชาชนอาเซียน เริ่มรู้จัดเส้นทางสายนี้มากขึ้น

เมื่อครั้งอดีตการขนส่งสินค้าทางทะเลจากจีนสู่ประเทศในอาเซียน ใช้เวลานานหลายสัปดาห์ สินค้าจึงถูกจำกัดแค่เพียงวงแคบๆเท่านั้น แต่หลังจากที่บรรดานักธุรกิจรู้จักเส้นทางสายเอเชีย กรุงเทพ-คุนหมิงในวงกว้างมากขึ้น ได้ทำให้ภาคเศรษฐกิจของทั้งไทย สปป.ลาว และจีน เติบโตแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะในส่วนของสินค้าสดอย่างผักและผลไม้ เพราะทุ่นระยะเวลาในด้านของการขนส่งเป็นอย่างมาก

เช่นเดียวกับด้านการท่องเที่ยวที่คึกคักไม่แพ้ภาคการขนส่ง ถนนเส้นนี้ทำให้นักท่องเที่ยวจากจีนหลั่งไหลเข้าไปสร้างเม็ดเงินใน สปป.ลาว และไทย เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว ในทางกลับกันนักท่องเที่ยวจากไทยเอง ก็มีโอกาสขับรถส่วนตัวเข้าไปท่องเที่ยวจีนง่ายมากขึ้น ส่งผลให้ทางการไทย สปป.ลาว และจีน ต้องประสานงานบริเวณจุดผ่านแดนกันเข้มงวดมากขึ้น เพื่อรองรับจำนวนของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มจำนวน หลังเปิดเป็นประชาคมอาเซียน

Tag : เส้นทางกทม คุนหมิง เส้นทางสายไหม ขับรถจากไทยไปจีน นักท่องเที่ยวชาวจีน เปิดเส้นทางสายไหม เปิดเส้นทางขับรถจากไทยไปจีน รอบรั้วเอเชีย