กรมส่งเสริมสหกรณ์ วางกรอบแก้ พ.ร.บ. สหกรณ์ หวังแก้ปัญหาฉ้อโกง

วันที่ 19 พ.ค. 2560 เวลา 07:14 น.

Views

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เร่งระดมความคิดสมาชิกฯ วางกรอบแก้ไขพระราชบัญญัติสหกรณ์ หวังแก้ไขปัญหาฉ้อโกง

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเวทีหารือร่วมกับตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครติดยูเนี่ยน 164 แห่ง เพื่อรับทราบหลักเกณฑ์กำกับดูแลที่จะบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ พร้อมสั่งการ ให้สหกรณ์ทั่วประเทศ เร่งตรวจสอบการบริหารจัดการภายในสหกรณ์ให้ถูกต้อง

โดยกลุ่มสมาชิก ต้องการให้มีระบบธรรมาภิบาลในองค์กร และควบคุมอัตราผลตอบแทนให้เหมาะสมไม่เกินความเป็นจริง โดยยังกังวล การกำหนดอัตราหนี้สินต่อทุน 1.5% ว่า อาจจะกระทบต่อการฝากเงินของสมาชิก และทำให้เม็ดเงินไหลออกสู่สถาบันการเงินอื่น ส่วนการลงทุนที่กำหนดไม่เกิน 10% ถือว่าน้อยไป ที่สำคัญการลดเงินปันผลเหลือ 6% และการกำหนดอัตราดอกเบี้ยจากเดิมเคยได้ถึง 10% เหลือไม่เกิน 3.5% ทางกรมสมาชิกบอกว่า อาจกระทบต่อรายได้ของสมาชิก

โดยสมาชิกเสนอให้จัด ตั้งชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นศูนย์กลางทางเงินของสหกรณ์ทั้งระบบ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ จะช่วยวางมาตรการป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ ที่อาจทำให้ระบบสหกรณ์ล้มทั้งระบบ

ส่วนการสั่งปิด "สหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ" หลังพบว่าเข้าข่ายทุจริตนั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ ระบุ 3 สหกรณ์ ที่ฝากเงินไว้กับสหกรณ์นพเก้าฯ ได้รับผลกระทบไม่มาก และสมาชิกต้องไล่เบี้ยฟ้องร้องกรรมการเอง

ขณะที่พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งเร่งรัดเกรดสหกรณ์ทั่วประเทศ พร้อมกำชับให้มีการจัดทำระบบบัญชีที่ได้มาตรฐาน

ด้านนายอชิรเดช กนกโชติชัยวัชร์ อดีตประธานสหกรณ์เคหะสถานนพเก้ารวมใจ เปิดเผยกับทีมสนามข่าว 7 สีว่า เตรียมยื่นอุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติในสัปดาห์หน้า ขอให้ทบทวนการสั่งปิดสหกรณ์ เพราะเห็นว่าไม่เป็นธรรม โดยควรรอคำสั่งศาลแขวงมีนบุรี ในวันที่ 16 มิถุนายนนี้ก่อน

Tag : พรบ สหกรณ์ ฉ้อโกงสหกรณ์ ฉ้อโกง