กระทรวงการคลังชี้การปรับขึ้น VAT ควรรอให้ภาวะเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวขึ้นกว่านี้

วันที่ 19 พ.ค. 2560 เวลา 05:01 น.

Views

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง กล่าวถึงกรณีที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. เห็นชอบรายงานแนวทางการปฏิรูปภาษี ที่มีการเสนอให้รัฐบาลปรับเพิ่มอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT อีก 1% ว่าเป็นเพียงการเสนอแนวคิดเพื่อให้รัฐบาลตัดสินใจเท่านั้น ยังไม่มีผลบังคับใช้ 

การที่จะปรับเพิ่ม VAT สามารถทำได้โดยเป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เห็นชอบ แล้วจึงประกาศเป็นนโยบายบังคับใช้ ซึ่งการปรับเพิ่ม VAT ควรทำในภาวะที่เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวดีขึ้นกว่านี้ แต่ต้องดูรายละเอียดรายงานของ สนช.ว่ามีการเสนอปรับลดภาษีส่วนอื่นชดเชยด้วยหรือไม่

นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า รายงานของคณะกรรมาธิการใน สนช. ไม่ได้ระบุว่าต้องปรับขึ้น VAT ในปีใด แต่เป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับการที่รัฐบาลมีแผนใช้เวลา 1 ปี เพื่อประเมินการปรับ VAT  ซึ่งจะครบกำหนดในเดือนกันยายนนี้                

ถ้ารัฐบาลมีมติปรับขึ้น VAT ตามกำหนด หรือในช่วงภาวะเศรษฐกิจไทยยังค่อยๆ ฟื้นตัวอย่างเปราะบาง เศรษฐกิจระดับรากหญ้ายังมีปัญหาเช่นในปัจจุบันนี้ ก็อาจทำให้เศรษฐกิจไทยเกิดภาวะช็อก ผู้คนจะเร่งรัดการจับจ่ายเร็วขึ้น เนื่องจากไม่ต้องการจ่ายค่าสินค้าที่บวกเพิ่ม VAT ใหม่ ซึ่งจะทำให้สินค้ามีราคาแพงขึ้น ผลคือ จะทำให้เศรษฐกิจหลังจากนั้นชะลอตัวลงต่อเนื่องไปอีกหลายปี เพราะประชาชนใช้จ่ายไปก่อนแล้ว และทำให้เป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้ว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ 3.5-3.6% ในปีนี้ และขยายตัวได้ 3.8-4% ในปีหน้า เป็นไปได้ยาก