2เขื่อนหลักภาคเหนือ ยังไหว พื้นที่รับน้ำยังเหลือกว่า 50เปอร์เซนต์!

วันที่ 19 พ.ค. 2560 เวลา 09:02 น.

Views

สถานการณ์ ฝนที่ตกในพื้นที่ภาคเหนือ  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560   จนถึงปัจจุบัน มีน้ำใหม่ไหลเข้าสู่เขื่อนภูมิพล จำนวน 123.70 ล้านลูกบาศก์เมตร  โดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีน้ำใหม่ ไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล จำนวน 116.77  ล้านลูกบาศก์เมตร

โดยวันนี้ เขื่อนภูมิพล มีน้ำกักเก็บ ทั้งสิ้น 5,553 ล้านลูกบาศก์เมตร  คิดเป็นปริมาณ 41.25 เปอร์เซ็นต์ของความจุอ่างทั้งหมด มากกว่าปีที่ผ่านมาในวันเดียวกันนี้ 1,471 ล้านลูกบาศก์เมตร  ยังมีพื้นที่ว่างรองรับน้ำใหม่ จำนวน 7,908 ล้านลูกบาศก์เมตร หรืออีกกว่า 58.75 เปอร์เซ็นต์ 
สำหรับปริมาณน้ำ ที่จะสามารถระบายได้ จำนวน 1,753 ล้านลูกบาศก์เมตร  คิดเป็นปริมาณ 18.15  เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณน้ำทั้งหมด  โดยในช่วงนี้ ลดการระบายน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อน เหลือเพียงวันละ 6  ล้านลูกบาศก์เมตร (จากเดิม 14  ล้านลูกบาศก์เมตร)

ในขณะที่เขื่อนสิริกิติ์  จ.อุตรดิตถ์ วานนี้ มีน้ำใหม่ ไหลเข้าเขื่อน จำนวน 18.06 ล้านลูกบาศก์เมตร  ปัจจุบัน มีน้ำกักเก็บทั้งหมด 4,624  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 48.63  เปอร์เซ็นต์  มีน้ำที่จะสามารถระบายได้ จำนวน 1,774 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือจำนวน 26.65 เปอร์เซ็นต์  มีพื้นที่ว่างรองรับน้ำใหม่  4,885 ล้านลูกบาศก์เมตร

Tag : ฝนตก อ่างเก็บน้ำ ภาคเหนือ เขื่อนภูมิพล