คปร. ได้ข้อสรุปบรรจุพยาบาลวิชาชีพ เพิ่มอีก 8,700 อัตรา

วันที่ 19 พ.ค. 2560 เวลา 01:59 น.

Views

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  กล่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการกำหนดเป้าหมาย และนโยบายกำลังคนภาครัฐ หรือ คปร. ว่าที่ประชุมเห็นชอบให้อนุมัติอัตราบรรพยาบาลวิชาชีพใหม่ 8,700 อัตรา โดยให้เฉลี่ยบรรจุ 3 ปีจำนวนเท่ากัน ส่วนอีก 2,200 อัตราก็ยังคงไว้เช่นเดิม พร้อมกับเสนอตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดเป้าหมายและกำลังคนภาครัฐด้านสาธารณสุข เพื่อดูเรื่องการวางแผนบุคลากรสาธารณสุขของประเทศในทุกระบบที่เกี่ยวข้อง จากกระทรวงสาธารณสุข สำนักงบประมาณ กระทรวงศึกษาธิการ แพทย์และพยาบาลทหาร เพื่อจัดทำแผนเรื่องอัตรากำลังพลทั้งหมดให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์หน้า