นักวิจัยวัคซีนไทยสามารถพัฒนาต่อยอดวัคซีน HIV

วันที่ 19 พ.ค. 2560 เวลา 01:59 น.

Views

ทุกวันที่ 18 พฤษภาคม ของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันวัคซีน HIV สากลเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับวัคซีน HIV ที่จะเป็นเครื่องมือสำคัญยุติการแพร่ระบาดของการติดเชื้อเอดส์

แพทย์หญิงพรรณี  ปิติสุทธิธรรม หัวหน้าศูนย์วัคซีน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า คณะเวชศาสตร์เขตร้อน กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับศูนย์ควบคุมโรคสหรัฐอเมริกา ผลิตวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ HIV มานานจนกระทั่งปี 2546 มีการวิจัยในมนุษย์ระยะที่ 3 ซึ่งสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้สูงขึ้น ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ HIV  ได้ถึง 31.2เปอร์เซ็นต์ใน 3 ปี ซึ่งถือเป็นความสำเร็จครั้งแรกของโลกที่ทำให้เกิดความหวังว่า วัคซีนป้องกันการติดเชื้อสามารถเกิดขึ้นได้จริง แต่ต้องมีการต่อยอดวิจัยและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของวัคซีนให้มากขึ้น

ซึ่งขณะนี้การต่อยอดวิจัยในประเทศไทย ในโครงการ RV306 เพื่อหาวัคซีนป้องกันเชื้อ HIV สายพันธุ์ E ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีการระบาดมากในไทยและเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ได้เริ่มนำมาทดลองในกลุ่มตัวอย่างแล้ว พบมีความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญ และคาดว่าปีนี้จะมีความคืบหน้าตามลำดับ