ผบ.ทบ.ประดับยศนักเรียนแพทย์ พยาบาล

วันที่ 19 พ.ค. 2560 เวลา 01:59 น.

Views

พลเอกเฉลิมชัย  สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก แก่นักเรียนแพทย์และพยาบาลที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2559

ผู้บัญชาการทหารบก กล่าวให้โอวาทถึงการปฏิบัติหน้าที่ ว่าต่อจากนี้นายทหารทุกนายจะมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการแพทย์ และการพยาบาล ที่เป็นภาระสำคัญในการดูแลสุขภาพร่างกาย และขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลของกองทัพบก ขอให้ทหารใหม่ทุกนายพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเอง และทำให้งานด้านการแพทย์ การพยาบาลของกองทัพบกเป็นที่ยอมรับ และขอให้ทหารใหม่ทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง อดทน และเสียสละ