อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย น้ำท่วมหนัก

วันที่ 19 พ.ค. 2560 เวลา 00:05 น.

Views

สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดสุโขทัย ขณะนี้ยังขยายวงกว้างโดยเฉพาะที่อำเภอสวรรคโลก ถูกน้ำท่วมทั้ง 13 ตำบล 29 หมู่บ้านกว่า 1,700 ครัวเรือน ทำให้ทั้งโรงเรียน วัด สถานที่ราชการ บ้านเรือนประชาชน และพื้นที่ทางการเกษตรจมอยู่ใต้น้ำ เช่นเดียวกับมณฑปในวัดโบสถ์ที่มีอายุประมาณ 1,000 ปี ก็ถูกน้ำท่วม ซึ่งทางจังหวัดจะได้เข้าไปสำรวจความเสียหายหลังน้ำลด เพื่อเร่งของบประมาณมาซ่อมแซม ขณะที่โรงเรียนหลายแห่งก็ต้องปิดเรียนไปถึงวันจันทร์