คอลัมน์หมายเลข 7 : เอกชนยอมอุทิศถนน หลังสร้างไม่ถูกแบบ

วันที่ 19 พ.ค. 2560 เวลา 11:22 น.

Views

เอกสารที่ผู้รับเหมาโครงการนี้ ส่งถึงผู้อำนวยการเขตคลองสาน เรื่อง ขอยกการก่อสร้างปรับปรุงซอยลาดหญ้า 2 ระยะทางตั้งแต่ซอยเจริญรัถ 1-ซอยลาดหญ้า 2 รวม 146 เมตร ค่าจ้าง 1,125,974 บาท ให้สำนักงานเขตคลองสาน โดยไม่ขอรับเงินค่าจ้าง
หลัง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. พร้อมด้วยผู้อำนวยการเขตคลองสานและช่างคุมงานลงพื้นที่ตรวจสอบ โดยมีคอลัมน์หมายเลข 7 ร่วมขยายผล เมื่อวันที่ 31 มีนาคม จากการสุ่มเจาะพื้นถนน หรือ คอร์ริ่ง (coring) ตามที่ผู้ร้องตั้งข้อสังเกตรวม 4 จุด พบว่า งานรางวีความหนากำหนด 20 เซนติเมตร ตรวจพบหนาเพียง 15 เซนติเมตร, เหล็กเสริมบริเวณบ่อพักไม่ตรงตามแบบ, งานผิวทางคอนกรีตเสริมตะแกรงเหล็กไวร์เมช (WIREMESH) ที่ช่วยในการยึดเกาะพื้นผิวคอนกรีตป้องกันการแตกร้าว ต้องอยู่ในตำแหน่งที่ลึกจากผิวคอนกรีต 5 เซนติเมตร ตรวจพบอยู่ลึกจากผิวคอนกรีตประมาณ 10 เซนติเมตร ขณะที่ความหนาของพื้นคอนกรีตได้ 15 เซนติเมตรตามแบบ

สตง. มีข้อสังเกต การที่เอกชนอุทิศถนนโครงการนี้ จะกลายเป็นภาระของสำนักงานเขตคลองสานหรือไม่

โครงการปรับปรุงซอยลาดหญ้า 2 เป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือ คสล. เทคอนกรีตรางวี และการต่อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ เริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2559 - 25 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้ผู้รับจ้างก่อสร้างแล้วเสร็จส่งมอบงานวันที่ 24 กุมภาพันธ์ แต่คณะกรรมการตรวจการจ้างยังไม่ตรวจรับ เนื่องจากมีประชาชนร้องเรียน นำไปสู่การขยายผลตรวจสอบร่วมกัน

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7