กรุงเทพมหานคร เปิดระบบให้บริการผู้สูงอายุเกิน 80 ปี

วันที่ 19 พ.ค. 2560 เวลา 11:22 น.

Views

ในโอกาสครบรอบ 28 ปี โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโรอุทิศ นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ฝ่ายการแพทย์ ระบุว่าจะเร่งพัฒนาระบบการให้บริการทางการแพทย์โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ยังบอกด้วยว่า นอกจากจะให้บริการกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นไปก่อนเป็นอันดับแรก ขณะนี้กำลังให้ทุกโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ขยายการให้บริการผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 80 ปี โดยไม่ต้องรอคิวการตรวจรักษาและรับยา เพื่อลดปัญหาความแออัดในโรงพยาบาล เนื่องจากการรอคอย ที่สำคัญจะช่วยลดปัญหาการติดเชื้อในกลุ่มผู้สูงอายุจากโรงพยาบาลได้ง่ายขึ้น

Tag : เปิดระบบให้บริการผู้สูงวัย