กระทรวงเกษตรฯ เร่งตรวจสอบสถานะกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรฯ แก้ปัญหาหนี้

วันที่ 19 พ.ค. 2560 เวลา 16:28 น.

Views

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะทำงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ตามคำสั่ง คสช. เปิดเผยว่าจะเร่งตรวจสอบสถานะการเงินของกองทุนฟื้นฟูฯ และปัญหาความไม่โปร่งใสในการบริหารกองทุนภายในองค์กร ที่สะสมมายาวนานให้สามารถปลดหนี้เกษตรกรได้อย่างยั่งยืน

โดยคณะทำงานเฉพาะกิจ จะเร่งปลดหนี้ให้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ ทั่วประเทศ จำนวน 10,000 กว่าราย ที่กำลังถูกบังคับคดีและจะถูกยึดที่ดินตามกฎหมาย มูลค่าหนี้รวม 3,000 กว่าล้านบาท เป็นลำดับแรก ให้แล้วเสร็จใน 180 วัน ตามคำสั่ง คสช. ทั้งนี้ได้เร่งรัดจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจให้ครบภายในสัปดาห์หน้า เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร