รายงานพิเศษ : น้ำท่วมเมืองเชียงใหม่

วันที่ 19 พ.ค. 2560 เวลา 16:28 น.

Views

ชุมชนศรีปิงเมือง พื้นที่แอ่งกระทะในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีน้ำท่วมสูงกว่า 40 เซนติเมตร ชาวบ้านได้รับผลกระทบมากที่สุด จากน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือน แม้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ถูกน้ำท่วม แต่สาเหตุในครั้งนี้ มาจากภัยธรรมชาติ ทิศทางกระแสน้ำไหลมาจากภูเขาสูง คาดว่า มีการสร้างตึกอาคารปิดกั้นคลองระบายน้ำฝน ลงสู่แม่น้ำปิง ทำให้ปีนี้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมเชียงใหม่หลายพื้นที่

ด้านโครงการชลประทานเชียงใหม่ ยืนยันว่า น้ำท่วมเชียงใหม่ในครั้งนี้มาจากสาเหตุน้ำป่าไหลหลาก จึงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังลงสู่คลองแม่ข่า และแม่น้ำปิงต่อไป

Tag : น้ำท่วมเมืองเชียงใหม่