รมว.มหาดไทย สั่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชน

วันที่ 19 พ.ค. 2560 เวลา 17:51 น.

Views

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ว่า นายรัฐมนตรี ได้สั่งการและให้แนวทางในการปฏิบัติ โดยเน้นปฏิบัติตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยนายกรัฐมนตรี เน้นว่าถ้าฝนตกแล้วมีน้ำมากก็ให้เร่งการระบาย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับประชาชน บางส่วนที่สามารถเก็บกักได้ ก็ขอให้เก็บไว้เพื่อใช้งาน ทั้งนี้ ขอให้บูรณาการการทำงานร่วมกับทางทหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในเรื่องของบุคลากรและอุปกรณ์เครื่องมือในการแก้ปัญหา ทั้งนี้ ในส่วนของปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งมีหลายประการ เช่น การสัญจรไม่ได้เนื่องจากมีปริมาณน้ำมาก ทางทหารก็จะมีการจัดเตรียมยานพาหนะหรือเรือไว้รองรับ ในส่วนของงานด้านสาธารณูปโภค เช่น ถนนหรือสะพานขาด ก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข ส่วนเรื่องที่อยู่อาศัย หากซ่อมแซมได้ก็ให้ดำเนินการเหมือนกับในจังหวัดทางภาคใต้ ที่ประสบปัญหาอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ทาง ปภ.และพื้นที่จังหวัดมีแผนดำเนินการอยู่แล้ว ก็ให้เน้นดำเนินการตามกรอบที่นายกรัฐมนตรี สั่งการ

Tag : น้ำท่วม กระทรวงมหาดไทย