เตรียมกลับไปแก้ปัญหาค้ามนุษย์ใน จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่ 19 พ.ค. 2560 เวลา 18:47 น.

Views

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน แถลงหลัง คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง รายงานผลการสอบสวนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ว่าไม่พบการซื้อบริการหญิงสาว ตามที่ถูกกล่าวหา โดยได้แสดงความรู้สึก ยืนยันไม่ขอฟ้องร้องใครเพราะเรื่องจบแล้ว และเมื่อกลับแม่ฮ่องสอน จากนี้ทุกส่วนราชการจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์โดยเด็ดขาด

พร้อมชี้ว่าปัญหานี้เกิดจากการมีรายได้น้อย รวมถึงปัญหาบุคคลไร้สัญชาติกว่า 4 หมื่นคน ฉะนั้นการแก้ปัญหาจะต้องทำให้คนมีรายได้ มีอาชีพ มีถิ่นที่อยู่ รวมถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน จึงขอเชิญชวนองค์กรเอกชนเข้าร่วมแก้ปัญหาร่วมกัน หลังจากนี้ จะขอผู้บังคับบัญชา พักร้อน เพื่อรอมีคำสั่งให้กลับไปทำหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป

Tag : ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดใจ