ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทอดพระเนตรการแสดงนิทรรศการอุตสาหกรรมและภาพยนตร์บันเทิงของไทย ณ เมืองคานส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

วันที่ 19 พ.ค. 2560 เวลา 19:03 น.

Views

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทอดพระเนตรการแสดงนิทรรศการอุตสาหกรรมและภาพยนตร์บันเทิงของไทย ณ เมืองคานส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

Tag : ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นิทรรศการอุตสาหกรรมและภาพยนตร์บันเทิงของไทย เมืองคานส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส เมืองคานส์ ฝรั่งเศส