หน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 19 พ.ค. 2560 เวลา 19:04 น.

Views

ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เวลา 10.30 น. นายปรีชา อัศวราชันย์ เป็นประธานถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 10 รูปที่สวดพระพุทธมนต์ถวายพระบรมศพ โดยมีหน่วยงานร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล อาทิ บริษัท ดีไซน์ โธร แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด, บริษัท เอ็น ซี อาร์ รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด และบริษัท ผ่านฟ้า อพาร์ทเม้นท์ จำกัด

เวลา 14.30 น. มีหน่วยงานร่วมเป็นเจ้าภาพ อาทิ บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสทรัคชัน จำกัด, บริษัท มหพงษ์บรรจุภัณฑ์ จำกัด,บริษัท เอสบีที เอเจนซี จำกัด, คณะศิษย์วัดสวนสันติธรรม และบริษัท มาสเตอร์ วอเตอร์จำกัด โดยมีพระสงฆ์ 10 รูป จากวัดในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด สวดมาติกา และสดับปกรณ์ 

เวลา 17.00 น. มีบริษัท เอ็กมี่ จำกัด, บริษัท อีเว้นเทอรี จำกัด, สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์, สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย, เทศบาลและกลุ่มองค์กรชุมชนตำบลทะเลทรัพย์ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพฯ 

และในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพฯ เวลา 19.00 น. มีพระพิธีธรรม 8 รูป สวดพระอภิธรรม มีหน่วยงานร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล อาทิ บริษัท ไทยฟลายอิ้ง เซอร์วิส จำกัด, บริษัท ซี สกาย อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด และบริษัท สยามเฮ้าส์ แอนด์ โฮม จำกัด

ขณะที่ประชาชนจำนวนมากทั้งจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย โดยทุกวัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำอาหาร ของว่าง และน้ำดื่ม พระราชทานไปแจกให้กับประชาชน เพื่อให้มีอาหารรับประทานระหว่างเดินทาง สำหรับวานนี้ มีประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ 17,410 คน และมียอดเงินร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล 1,190,156 บาท 25 สตางค์

Tag : บำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กราบถวายบังคมพระบรมศพ