น้ำตกในจีนสวยงามอีกครั้ง หลังแห้งนาน 60 ปี

วันที่ 20 พ.ค. 2560 เวลา 08:03 น.

Views

ภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นน้ำตกที่สวยงามตระการตา ในมณฑลเจ้อเจียงสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่กลับมามีชีวิตชีวา น้ำตกไหลตามธรรมชาติอีกครั้ง หลังจากที่น้ำเหือดแห้งไม่มีน้ำไหลนานถึง 60 ปี ด้วยเหตุผลด้านโครงการชลประทานที่เชื่อมโยงกันเองในมณฑล แต่ปัจจุบันนี้มีความพร้อมในด้านชลประทาน จึงไม่ดึงน้ำจากน้ำตกแห่งนี้ไปใช้ นอกจากนี้รัฐบาลจีนยังได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและพื้นที่โดยรอบน้ำตกให้กลับมาสวยงามดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ดังเดิม โดยคาดว่าการปรับปรุงพื้นที่ให้กลับมาสวยดังภาพวาดเช่นนี้จะแล้วเสร็จภายใน 3 ปี

Tag : น้ำตกในจีน น้ำตก จีน รอบรั้วเอเชีย