เริ่มแล้วประเพณีบุญเดือน 6 จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 20 พ.ค. 2560 เวลา 05:01 น.

Views

ชาวบ้านในชุมชนอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในงานประเพณีบุญเดือน 6 ซึ่งเป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวอีสาน โดยได้จัดขบวนแห่ฟ้อนรำที่มีทั้งนักเรียนและผู้สูงอายุเข้าร่วมในขบวน  มีการแห่บั้งไฟ ขอฝนจากพญาแถน ตามตำนานพื้นบ้านผาแดงนางไอ่ พร้อมทั้งมีการละเล่นที่นำปลัดขิกและโยนี ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนเพศชายและหญิงมาใช้แทนความอุดมสมบูรณ์ในท้องถิ่น ซึ่งก็มีชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงให้ความสนใจมาชมเต็มสองข้างทาง บ้างก็ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกด้วย

นอกจากนี้ได้รื้อฟื้นประเพณีการเส็งกลอง หรือการแข่งตีกลองเสียงดัง เป็นกีฬาโบราณที่เกือบสูญหายไปจากท้องถิ่น นำกลับมาเล่นใหม่ โดยใช้กลองขนาดตั้งแต่ 50 เซนติเมตรขึ้นไป จำนวน 10 คู่ และกลองขนาดเล็ก ไม่เกิน 50 เซนติเมตร อีกจำนวน 23 คู่ ซึ่ง นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอตระการพืชผล กล่าวว่า นอกจากประเพณีนี้จะเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นการสร้างความรักและสามัคคีในชุมชนด้วย

Tag : ประเพณีบุญเดือน 6