สพฉ.จัดทำคู่มือการซักประวัติผู้ป่วยต่างชาติ 5ภาษารับเปิด AEC

วันที่ 20 พ.ค. 2560 เวลา 12:36 น.

Views

ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก และยังมี แรงงานข้ามชาติจากเพื่อนบ้านของเราที่เข้ามาทำงานในประเทศของเรามากด้วยเช่นกัน นอกจากนี้อีกไม่นานเราจะมีการ เปิดประเทศอาเซียนการเตรียมการรับมือดูแลนักท่องเที่ยว แรงงานข้ามชาติ และชาวต่างชาติอีกจำนวนมากที่จะหลั่งไหล เข้ามาในประเทศของเราแล้วเกิดอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินจึงเป็นอีกเรื่องที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินให้ความสำคัญ ซึ่งในงานประชุม

รอ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กล่าวหลังประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 ที่อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จึงได้มีการจัดการฝึกปฏิบัติการให้กับผู้เข้าร่วมประชุมในหัวข้อ “การสื่อสาร ณ จุดเกิดเหตุเพื่อรองรับเวทีโลก”ว่า  สพฉ.ได้จัดทำ “คู่มือการซักประวัติผู้ป่วยต่างชาติ” ขึ้น 5 ภาษา คือ อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น มาลายู และ พม่า  เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการสื่อสาร กับผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ  เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศท่องเที่ยว และเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ทำให้มีชาวต่างชาติ เดินทางมาท่องเที่ยว และ ทำงานจำนวนมาก ดังนั้นการสื่อสารจึงมีความสำคัญ โดยเฉพาะการ ให้ความช่วยเหลือกับผู้ป่วยฉุกเฉิน ซึ่งหากสามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วมากขึ้นเท่าใดก็จะยิ่งเป็นประโยชน์ ต่อตัวผู้ป่วยในเรื่องการรักษาพยาบาลมากขึ้นเท่านั้น   

สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจคู่มือสามารถดาวน์โหลดาวน์โหลดได้ที่http://www.niems.go.th/th/View/DataService.aspx?CateId=117