กทม.เตรียมตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ บริเวณโรงพยาบาลศิริราช

วันที่ 20 พ.ค. 2560 เวลา 15:02 น.

Views

นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมสำหรับตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ บริเวณโรงพยาบาลศิริราช เพื่อวางแผนอำนวยความสะดวกพื้นที่รองรับประชาชนและเส้นทางคมนาคม สำหรับผู้ที่จะเดินทางมาถวายดอกไม้จันทน์ ซึ่งจะตั้งซุ้มทั้งหมด 101 ซุ้ม สามารถรองรับประชาชนได้กว่า 5,000,000 คน คาดเริ่มดำเนินการกลางเดือนมิถุนายน และแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม

Tag : ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์