กรุงเทพมหานคร เร่งติดตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม

วันที่ 20 พ.ค. 2560 เวลา 17:00 น.

Views

นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการจัดสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ให้เป็นไปตามแผนผังและเร่งรัดการจัดสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน โดยเฉพาะบริเวณโรงพยาบาลศิริราช กองทัพเรือ และอีกหลายจุดรอบพื้นที่สนามหลวง ที่มีการติดตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดใหญ่

ขณะเดียวกัน ให้สำรวจเส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภค เพื่อบริหารจัดการอำนวยความสะดวก รองรับประชาชนกว่า 5,000,000 คน  

สำหรับซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ กรุงเทพมหานคร จัดเตรียมไว้จำนวน 101 ซุ้ม แบ่งเป็นซุ้มขนาดใหญ่ 16 ซุ้ม ขนาดกลาง 23 ซุ้ม และขนาดเล็ก 62 ซุ้ม โดยจะเริ่มก่อสร้างได้กลางเดือนมิถุนายนนี้ และมีกำหนดเสร็จภายในเดือนตุลาคม

Tag : ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์