รัฐบาลไม่มีแนวคิดขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 1 %

วันที่ 20 พ.ค. 2560 เวลา 17:00 น.

Views

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมาย กล่าวถึงแนวทางการปฏิรูปโครงสร้างภาษีและระบบบริหารจัดเก็บเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของแผ่นดิน ที่กรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง เสนอมายังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่เห็นควรให้เพิ่มการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 1 เพื่อนำไปสนับสนุนด้านสาธารณสุขและการศึกษา ว่า นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ และ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงแล้ว อีกทั้งรัฐบาลยังไม่มีแนวคิดดังกล่าว ถึงแม้มีการเสนอมายัง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เชื่อว่าจะไม่เห็นด้วยและอาจให้ระงับหรือยุติไปก่อน