สารคดีสืบสานงานของพ่อ ตอน 48 ปีโครงการหลวง

วันที่ 20 พ.ค. 2560 เวลา 20:45 น.

Views

สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ชุด "สืบสานงานของพ่อ" วันนี้เสนอตอน "48 ปี โครงการหลวง"

Tag : สารคดีสืบสานงานของพ่อ สารคดีเฉลิมพระเกียรติ 48 ปี โครงการหลวง