ประชาชน ไปชมการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

วันที่ 20 พ.ค. 2560 เวลา 20:55 น.

Views

ที่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้ประชาชนมีความสุขกับการชมดนตรี มีขวัญกำลังใจและมีความรักความสามัคคีของคนในชาติ โดยมีวงดุริยางค์ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ และตำรวจ หมุนเวียนกันมาจัดแสดง สำหรับครั้งนี้เป็นการแสดงของวงดุริยางค์ตำรวจ ภายใต้แนวคิด "สัมผัสดนตรี สัมผัสรัก กับผู้พิทักษ์สันติราษฎร์" ซึ่งได้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาแสดงเพื่อน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถด้านดนตรี พร้อมการแสดงจากศิลปินรับเชิญ และการแสดงจินตลีลา

นอกจากนี้ ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดเตรียมเครื่องสักการะพระราชทานแก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 17.00 น. และยังพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ที่พระลานพระราชวังดุสิตในเวลา 17.00-20.00 น.ทุกวัน โดยมีผู้มีจิตอาสาไปร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์กันเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถไปชมการแสดงดนตรีได้ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 19.00-21.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Tag : ดนตรีเฉลิมพระเกียรติ ดนตรีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์