สารคดีเกษตร : วิธีการกรีดยาง

วันที่ 19 ก.พ. 2556 เวลา 05:00 น.

Views

ในช่วงฤดูแล้งของทุกปี เป็นช่วงที่ต้นยางพาราผลัดใบ ใบยางจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองและน้ำตาล และจะทยอยร่วงจนหมดต้นภายในเวลา 1 เดือน
              
การฝืนกรีดยางในช่วงผลัดใบ หรือที่เรียกกันว่ากรีดผ่าแล้ง นอกจากจะได้น้ำยางปริมาณน้อยแล้ว ในระยะยาวต้นยางจะมีอายุกรีดที่สั้นลงด้วย
              
สำหรับการดูแลต้นยางในช่วงนี้ ที่สำคัญก็คือ การป้องกันเปลือกที่งอกใหม่บริเวณหน้ากรีดไม่ให้แตก ซึ่งเกิดจากความชื้นในอากาศที่ลดลงสัปดาห์ละ 2 เปอร์เซ็นต์ ประกอบกับมีแสงแดดจัด และลมแรงในบางช่วง
              
ข้อสำคัญของการใช้ฝุ่นแดงป้องกันหน้ายาง ก็คือห้ามผสมสารเร่งน้ำยางหรือยาฆ่าแมลงลงไป เพราะอาจทำให้หน้ายางเสีย หรือมีโอกาสเสี่ยงกับการเกิดโรคเปลือกแห้งได้
              
หากเกษตรกรปฏิบัติได้ตามคำแนะนำทางวิชาการ ต้นยางก็จะมีอายุการกรีดได้ยาวนาน ให้ผลผลิตน้ำยางที่คุ้มค่ากับการลงทุน

Tag : สารคดีเกษตร 19 ก.พ. 56  ต้นยางพารา  ผลัดใบ  กรีดผ่าแล้ง  โรคเปลือกแห้ง