บ้านนาโตง จ.ตรัง ทำพิธีตั้งตายายไหว้ครูตามขนบธรรมเนียมโบราณ

วันที่ 26 พ.ค. 2560 เวลา 10:14 น.

Views

วันที่ 26 พฤษภาคม ชาวบ้านในหมู่บ้านนาโตง บ้านเลขที่ 53 ม.5 ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ทำพิธีตั้งตายายไหว้ครูหมอ ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยดั้งเดิมของชาวภาคใต้ ที่มีความเชื่อว่า ครูหมอมโนราห์ ครูหมอโรง ครูหมอเอ็น ที่คนส่วนใหญ่นับถือ  และ บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปนานแล้ว จะคอยดูแลลูกหลานในตระกูลให้อยู่เย็นเป็นสุข

พิธีไหว้ จะทำในบ้านที่มีหิ้งครูหมอตายาย โดยเรียกญาติพี่น้องมารวมตัวกัน เซ่นไหว้ด้วยอาหารโบราณที่คนดั้งเดิมรับประทาน เช่น หัวหมู ไก่ต้ม ขนมโค ถั่ว อ้อย งา ขนมพองขนมลา ยำ แกงกะทิ  เป็นต้น ช่วงเวลาทำพิธีจะมีทั้งในช่วงเช้าและช่วงค่ำแตกต่างกันแล้วแต่พื้นที่ มักนิยมตั้งกันในวันพฤหัสบดี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นวันครูและวันดี

สำหรับพิธีตั้งตายายไหว้ครูหมอ จะจัดขึ้น ช่วงเดือน6ไทย คือ เดือนเมษายน-พฤษภาคม ของทุกปี ปัจจุบันการทำพิธีนี้ เริ่มจางหายเลือนลาง แต่ยังคงมีให้เห็นบ้างในบางพื้นที่

Tag : ทีมข่าว7สีออนไลน์ พิธีกรรม ตั้งตายายไหว้ครูหมอ ตรัง